تبلیغات
> کانال مای گیم کانال مای گیم بازی جی تی آی تیراندازی
ـ
sport 3 - زمان‌بازی‌های لیگ‌قهرمانان‌آسیا اعلام شد(جدول)
 
sport 3
صفحه نخست                 تماس با مدیر                    پست الکترونیک                   RSS                  ATOM
نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ دوشنبه 30 آذر 1394

* گروه بندی غرب آسیا:

گروه A: النصر امارات، فولاد مبارکه سپاهان، لوکوموتیو ازبکستان، برنده پلی آف 1 غرب آسیا (برنده الاتحاد عربستان و الوحدات اردن)
گروه B: النصر عربستان، ذوب آهن، لخویا قطر، برنده پلی آف 3 غرب آسیا (برنده بنیادکار ازبکستان و الشباب امارات)
گروه C: پاختاکور ازبکستان، الهلال عربستان، تراکتورسازی تبریز، برنده پلی آف 4 غرب آسیا (برنده الجزیره امارات و السد قطر)
گروه D: العین امارات، نسف ازبکستان، الاهلی عربستان، برنده پلی آف 2 غرب آسیا (برنده الجیش و نفت ایران)

* گروه بندی شرق آسیا:

گروه E: جئونبوک هیوندای موتورز کره جنوبی، جیانگسو چین، بکامکس ویتنام، برنده پلی آف 2 شرق آسیا
گروه F: سانفرنس هیروشیما ژاپن، اف سی سئول کره، بوریرام تایلند، برنده پلی آف 3 شرق آسیا
گروه G: ملبورن ویکتوری استرالیا، تیم دوم ژاپن، سوان سامسونگ کره، برنده پلی آف 4 شرق آسیا
گروه H: گوانگژو اورگراند چین، سیدنی استرالیا، تیم سوم ژاپن، برنده پلی آف یک شرق آسیا

4 اسفند 94:
گروه A: فولاد مبارکه سپاهان - برنده پلی آف 1 غرب آسیا
گروه A: لوکوموتیو ازبکستان - النصر امارات
گروه B: النصر عربستان - برنده پلی آف 3 غرب آسیا
گروه B: لخویا قطر - ذوب آهن
گروه E: جئونبوک هیوندای موتورز کره - برنده پلی آف 2 شرق آسیا
گروه E: بکامکس ویتنام - جیانگسو چین
گروه F: سانفرنس هیروشیما ژاپن - برنده پلی آف 3 شرق آسیا
گروه F: بوریرام یونایتد تایلند - اف سی سئول کره

5 اسفند 94:
گروه C: پاختاکور ازبکستان - برنده پلی آف 4 غرب آسیا
گروه C: تراکتورسازی - الهلال عربستان
گروه D: العین امارات - برنده پلی آف 2 غرب آسیا
گروه D: الاهلی عربستان - نسف ازبکستان
گروه G: ملبورن ویکتوری استرالیا - برنده پلی آف 4 شرق آسیا
گروه G: سوان سامسونگ کره - تیم دوم ژاپن
گروه H: گوانگژو اورگراند چین - برنده پلی آف 1 شرق آسیا
گروه H: تیم سوم ژاپن - سیدنی استرالیا

11 اسفند: 94:
گروه A: برنده پلی آف 1 غرب آسیا - لوکوموتیو ازبکستان
گروه A: النصر امارات - فولاد مبارکه سپاهان
گروه B: برنده پلی آف 3 غرب آسیا - لخویا قطر
گروه B: ذوب آهن - النصر عربستان
گروه E: برنده پلی آف 2 شرق آسیا - بکامکس ویتنام
گروه E: جیانگسو چین - جئونبوک هیوندای موتورز کره
گروه F: برنده پلی آف 3 شرق آسیا - بوریرام یونایتد تایلند
گروه F: اف سی سئول کره - سانفرنس هیروشیما ژاپن

12 اسفند 94:
گروه C: برنده پلی آف 4 غرب آسیا - تراکتورسازی تبریز
گروه C: الهلال عربستان - پاختاکور ازبکستان
گروه D: برنده پلی آف 2 غرب آسیا - الاهلی عربستان
گروه D: نسف ازبکستان - العین امارات
گروه G: برنده پلی آف 4 شرق آسیا - سوان سامسونگ کره
گروه G: تیم دوم ژاپن - ملبورن ویکتوری استرالیا
گروه H: برنده پلی آف 1 شرق آسیا - تیم سوم ژاپن
گروه H: سیدنی استرالیا - گوانگژو اورگراند چین

25 اسفند 94:
گروه A: برنده پلی آف 1 غرب آسیا - النصر امارات
گروه A: فولاد مبارکه سپاهان - لوکوموتیو ازبکستان
گروه C: برنده پلی آف 4 غرب آسیا - الهلال عربستان
گروه C: پاختاکور ازبکستان - تراکتورسازی تبریز
گروه E: برنده پلی آف 2 شرق آسیا - جیانگسو چین
گروه E: جئونبوک هیوندای موتورز کره - بکامکس ویتنام
گروه G: برنده پلی آف 4 شرق آسیا - تیم دوم ژاپن
گروه G: ملبورن ویکتوری استرالیا - سوان سامسونگ کره

26 اسفند 94:
گروه B: برنده پلی آف 3 غرب آسیا - ذوب آهن
گروه B: لخویا قطر - النصر عربستان
گروه D: برنده پلی آف 2 غرب آسیا - نسف ازبکستان
گروه D: العین امارات - الاهلی عربستان
گروه F: برنده پلی آف 3 شرق آسیا - اف سی سئول کره
گروه F: سانفرنس هیروشیما ژاپن - بوریرام یونایتد تایلند
گروه H: برنده پلی آف 1 شرق آسیا - سیدنی استرالیا
گروه H: گوانگژو اورگراند چین - تیم سوم ژاپن

17 فروردین 95:
گروه B: ذوب آهن - برنده پلی آف 3 غرب آسیا
گروه B: لخویا قطر - النصر عربستان
گروه D: نسف ازبکستان - برنده پلی آف 2 غرب آسیا
گروه D: الاهلی عربستان - العین امارات
گروه F: اف سی سئول کره - برنده پلی آف 3 شرق آسیا
گروه F: بوریرام یونایتد تایلند - سانفرنس هیروشیما ژاپن
گروه H: سیدنی استرالیا - برنده پلی آف 1 شرق آسیا
گروه H: تیم سوم ژاپن - گوانگژو اورگراند چین

18 فروردین 95:
گروه A: النصر امارات - برنده پلی آف 1 غرب آسیا
گروه A: لوکوموتیو ازبکستان - فولاد مبارکه سپاهان
گروه C: الهلال عربستان - برنده پلی آف 4 غرب آسیا
گروه C: تراکتورسازی تبریز - پاختاکور ازبکستان
گروه E: جیانگسو چین - برنده پلی آف 2 شرق آسیا
گروه E: بکامکس ویتنام - جئونبوک هیوندای موتورز کره
گروه G: تیم دوم ژاپن - برنده پلی آف 4 شرق آسیا
گروه G: سوان سامسونگ کره - ملبورن ویکتوری استرالیا

31 فروردین 94:
گروه C: برنده پلی آف 4 غرب آسیا - پاختاکور ازبکستان
گروه C: الهلال عربستان - تراکتورسازی تبریز
گروه D: برنده پلی آف 2 غرب آسیا - العین امارات
گروه D: نسف ازبکستان - الاهلی عربستان
گروه G: برنده پلی آف 4 شرق آسیا - ملبورن ویکتوری استرالیا
گروه G: تیم دوم ژاپن - سوان سامسونگ کره
گروه H: برنده پلی آف 1 شرق آسیا - گوانگژو اورگراند چین
گروه H: سیدنی استرالیا - تیم سوم ژاپن

اول اردیبهشت 95:
گروه A: برنده پلی آف 1 غرب آسیا - فولاد مبارکه سپاهان
گروه A: النصر امارات - لوکوموتیو ازبکستان
گروه B: برنده پلی آف 3 غرب آسیا - النصر عربستان
گروه B: ذوب آهن - لخویا قطر
گروه E: برنده پلی آف 2 شرق آسیا - جئونبوک هیوندای موتورز کره
گروه E: جیانگسو چین - بکامکس ویتنام
گروه F: برنده پلی آف 3 شرق آسیا - سانفرنس هیروشیما ژاپن
گروه F: اف سی سئول کره - بوریرام یونایتد تایلند

14 اردیبهشت 94:
گروه C: پاختاکور ازبکستان - الهلال عربستان
گروه C: تراکتورسازی تبریز - برنده پلی آف 4 غرب آسیا
گروه D: العین امارات - نسف ازبکستان
گروه D: الاهلی عربستان - برنده پلی آف 2 غرب آسیا
گروه G: ملبورن ویکتوری استرالیا - تیم دوم ژاپن
گروه G: سوان سامسونگ کره - برنده پلی آف 4 شرق آسیا
گروه H: گوانگژو اورگراند چین - سیدنی استرالیا
گروه H: تیم سوم ژاپن - برنده پلی آف 1 شرق آسیا

15 اردیبهشت 95:
گروه A: فولاد مبارکه سپاهان - النصر امارات
گروه A: لوکوموتیو ازبکستان - برنده پلی آف 1 غرب آسیا
گروه B: النصر عربستان - ذوب آهن
گروه B: لخویا قطر - برنده پلی آف 3 غرب آسیا
گروه E: جئونبوک هیوندای موتورز کره - جیانگسو چین
گروه E: بکامکس ویتنام - برنده پلی آف 2 شرق آسیا
گروه F: سانفرنس هیروشیما ژاپن - اف سی سئول کره
گروه F: بوریرام یوناتید تایلند - برنده پلی آف 3 شرق آسیا
ساعت برگزاری مسابقات پس از اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، در تارنمای رسمی فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد.

همچنین، در گروه D رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا 2016 تیم نفت تهران در صورت صعود در تک بازی پلی آف مقابل الجیش قطر که 20 بهمن 94 برگزار می شود، با سایر تیم های این گروه شامل الاهلی عربستان، نسف ازبکستان و العین امارات به رقابت خواهد پرداخت.
وضعیت کنونی آنها در لیگ های داخلی شان می پردازیم:عربستان: الهلال، الاهلی، الاتحاد(در صورت پیروزی در پلی آف)، النصر

الاتحاد – چهارم جدول، حریف احتمالی سپاهان
الاتحاد تنها تیم عربستانی است که باید ابتدا در مرحله پلی آف با الوحدات اردن دیدار کند و در صورت پیروزی احتمالی در گروه اول این رقابت ها با سپاهان اصفهان قرار بگیرد. آنها در لیگ عربستان از وضعیت متعادلی برخوردارند و با 9 بازی و 17 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارند، البته آنها در صورت پیروزی در بازی دهم خود می توانند به رده سوم نیز صعود کنند.

النصر – هفتم جدول، حریف ذوب آهن
النصر البته از وضعیت زیاد مساعدی در لیگ عربستان برخوردار نیست، آنها از 9 بازی خود 14 امتیاز کسب کرده اند و فعلا در رده هفتم جدول رده بندی قرار دارند، البته فعلا از آن جهت که النصری در پیروزی در بازی دهم خود می توانند به رده های چهارم، پنجم و یا ششم نیز صعود کنند.

الهلال – صدرنشین جدول، حریف تراکتورسازی
این تیم ریشه دار که عنوان پرافتخارترین تیم عربستانی را نیز یدک می کشد در حال حاضر صدرنشین لیگ عربستان محسوب می شود، الهلالی ها که امسال تیم قدرتمندی دارند فعلا با کسب 24 امتیاز از 9 بازی رده اولی لیگ عربستان را به نام خود زده است.

الاهلی – دوم جدول، حریف نفت
نفت تهران در صورت پیروزی در بازی پلی آف باید با تیم رده دومی لیگ عربستان در گروه چهارم این رقابت ها بجنگد، الاهلی این روزها با دریافت 21 امتیاز از 9 بازی در رده دوم لیگ عربستان قراردارد.
ازبکستان: لوکوموتیو، بنیادکار(در صورت پیروزی در پلی آف)، پاختارکور، نسف قاراشی
لوکوموتیو – دوم جدول، حریف سپاهان
تیم دوم جدول رده بندی لیگ ازبکستان که تنها با یک امتیاز اختلاف، سایه به سایه صدرنشین پیش می رود. آنها با توجه به اختلاف امتیاز کمی که دارند احتمال قهرمانی خود را در لیگ ازبکستان نیز می دهند، 74 امتیاز از 30 بازی، نتیجه عملکرد لوکوموتیو است.

بنیادکار – چهارم جدول، حریف احتمالی ذوب آهن
تنها تیم ازکستانی که باید پس از پیروزی در بازی پلی آف در مرحله گروهی حاضر شود و به همین منظور ابتاد باید با تیم الشباب امارات بازی کنند و سپس به این مرحله راه پیدا کنند. آنها در حال حاضر با کسب 59 امتیاز از 30 بازی در رده چهارم جدول لیگ ازبکستان حضور دارند و با توجه به اختلاف امتیاز با تیم های اول و دوم، در بهترین حالت می توانند عنوان سومی این لیگ را برای خود متصور شوند.

پاختاکور – صدرنشین جدول، حریف تراکتورسازی
دومین صدرنشینی که با تراکتورسازی ایران همگروه شده است، آنها توانسته اند از 30 بازی خود 75 امتیاز کسب کنند و عنوان اولی و یا دومی خود را حتمی کنند.

نسف قاراشی – سوم جدول، حریف نفت
این تیم نیز در صورت صعود احتمالی نفتی ها، حریف آنها در مرحله گروهی خواهد بود، نسف که توانست از 30 بازی خود 62 امتیاز کسب کند دررده سوم جدول حضور دارد و با توجه به احتمال کم حضورش در بین تیم های اول و دوم، در فکر تثبیت عنوان سومی خود است.امارات: النصر، الشباب و الجریزه(در صورت پیروزی در پلی آف)، العین

النصر – سوم جدول، حریف سپاهان

آنها اکنون با کسب 21 امتیاز از 10 بازی در رده سوم جدول رده بندی لیگ امارات قرار دارند و یکی از سه تیم صدرنشین هستند که توانسته اند بیشتر از 20 امتیاز کسب کنند.

الشباب – پنجم جدول، حریف احتمالی ذوب آهن
آنها یکی از دو تیم اماراتی برای حضور در پلی آف هستند و برای این منظور باید ابتدا به مصاف بنیادکار ازبکستان بروند و در صورت پیروزی با ذوبی ها هم گروه شوند، الشباب در حال حاضر با کسب 16 امتیاز از 10 بازی در رده پنجم جدول رده بندی لیگ امارات قرار دارد.

الجزیره – دهم جدول، حریف احتمالی تراکتورسازی
آنها را می توان یکی از برترین تیم هایی دانست که در این مسابقات می رود و به همین دلیل احتمال پیروزی شان در بازی پلی آف و در برابر السد قطر بسیار کم است، الجزیره اکنون با کسب 11 امتیاز از 10 بازی در رده دهم جدول لیگ امارات قرار دارد.

العین – صدرنشین جدول، حریف نفت
نفتی ها در صورت صعود باید با تیم صدرنشین لیگ امارات دیدار کنند، العین در حال حاضر با تمام ستاره هایش و با کسب 25 امتیاز از 10 صدرنشین لیگ امارات است و با توجه به عملکردش می توان آن را قهرمان احتمالی لیگ این کشور دانست.

قطر: لخویا، السد(در صورت پیروزی در پلی آف)، الجیش

لخویا – چهارم جدول، حریف سپاهان
آنها اکنون با کسب 22 امتیاز از 12 در رده چهارم جدول قرار گرفته اند، این تیم متمول که از بازیکنان بزرگی بهره می برد فعلا نتوانسته در لیگ ستارگان قطر به هدفی که می خواسته برسد و باید دید در لیگ قهرمانان چه می کند، تیمی که سال گذشته با پرسپولیسی ها هم گروه بود.

السد – پنجم جدول، حریف احتمالی تراکتورسازی
السدی ها نیز به همراه ژاوی و با یک بازی کمتر با کسب 21 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قطر حضور دارند و با پیروزی در بازی امروزشان می توانند تا رده دومی جدول بالا بیایند، آنها باید ابتدا در مرحله پلی آف بازی کنند و در صورت پیروزی احتمالی در برابر الجزیره امارات همگروه تبریزی ها شوند.

الجیش – دوم جدول، حریف نفت در پلی آف
بازی نماینده ایران با این تیم را می توان متفاوت از سایر بازی ها دانست چرا که نفتی ها باید در پلی آف با این تیم بجنگند و در صورت پیروزی هریک از تیم ها به مرحله گروهی راه پیدا کنند. آنها اکنون با کسب 23 امتیاز از 12 در رده دوم لیگ ستارگان قطر حضور دارند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 1 مهر 1396 08:32 ب.ظ
Hello, I enjoy reading all of your article.
I like to write a little comment to support you.
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:16 ب.ظ
Wow, fantastic weblog structure! How long have you been blogging
for? you made blogging glance easy. The whole look of
your site is excellent, as well as the content!
چهارشنبه 21 تیر 1396 09:42 ب.ظ
Hi there would you mind letting me know
which webhost you're utilizing? I've loaded your blog in 3 completely
different web browsers and I must say this blog loads a lot
quicker then most. Can you suggest a good internet hosting
provider at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:04 ب.ظ
When someone writes an paragraph he/she retains the plan of a user in his/her brain that how
a user can be aware of it. Thus that's why this post is great.
Thanks!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 06:13 ب.ظ
Hello there! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds
me of my old room mate! He always kept chatting about this.
I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read.
Thank you for sharing!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 02:54 ب.ظ
I pay a quick visit day-to-day some web pages and sites to read posts, but this webpage
provides feature based writing.
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:24 ب.ظ
Hi friends, how is the whole thing, and what you want to say on the topic of this paragraph,
in my view its really awesome designed for me.
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:31 ق.ظ
What i do not realize is in reality how you're not really much more well-favored
than you might be now. You're very intelligent. You know therefore considerably with regards to this topic, produced me personally imagine
it from a lot of varied angles. Its like women and men aren't involved until it is something to do
with Girl gaga! Your personal stuffs great. All the time
take care of it up!
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:36 ق.ظ
This article presents clear idea in favor of the new people of blogging, that truly how to do blogging and site-building.
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:40 ق.ظ
I couldn't resist commenting. Perfectly written!
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:17 ق.ظ
This post will assist the internet people for creating new
weblog or even a weblog from start to end.
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:41 ق.ظ
certainly like your web-site however you have to test
the spelling on quite a few of your posts. Several of them
are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the
truth nevertheless I'll surely come back again.
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:58 ق.ظ
Usually I don't learn post on blogs, however I wish to say that this
write-up very pressured me to take a look at and do so!
Your writing taste has been amazed me. Thank you, very nice article.
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:50 ق.ظ
After going over a number of the articles on your web site, I honestly appreciate your way of blogging.
I added it to my bookmark website list and will be checking back soon.
Please check out my web site as well and let me know what
you think.
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:30 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts about manicure.
Regards
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:25 ق.ظ
We absolutely love your blog and find a lot of your post's
to be precisely what I'm looking for. Does one offer guest writers to write content for you?
I wouldn't mind creating a post or elaborating on a few of the
subjects you write in relation to here. Again, awesome website!
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:03 ق.ظ
It is not my first time to pay a quick visit this web site,
i am visiting this web page dailly and obtain good facts
from here all the time.
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:34 ب.ظ
It's very easy to find out any matter on web as compared to books,
as I found this piece of writing at this web site.
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:25 ب.ظ
Great beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog
website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:23 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit,
but other than that, this is fantastic blog. A great read.

I will definitely be back.
جمعه 16 مهر 1395 07:34 ب.ظ
سلام و احترام خدمت مدیر محترم وبلاگ

دیگر نیازی به بنزین یا ژل برای روشن کردن ذغال نیست

مناسب ترین ذغال برای گردش و پیک نیک

مناسب برای ذغال قلیان

بیاید قیمت ها رو ببینید چقدر مناسبه


چهارشنبه 14 مهر 1395 04:31 ب.ظ
تخفیف ویژه 15 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 15 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 15 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 15 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 15 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 5هزار تومن پرداخت میکنید
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

سه شنبه 22 تیر 1395 09:18 ب.ظ
سلام و احترام خدمت مدیر محترم وبلاگ

به تازگی فروشگاهی راه اندازی کردیم که میتوانید محصولات خوبی با قیمت مناسب سفارش بدید

مارک خوب MP3 Player فقط 14000 تومان
دستگاه برقی دفع حشرات 18000 تومان
ماساژور ، ساعت LED ، عینک و وسایل دیگه....

خودتون بیاید قیمت ها رو ببینید چقدر مناسبه

منتظرتون هستیم!


چهارشنبه 19 اسفند 1394 01:31 ق.ظ
سلام مطالب خوبی داری اگه دوست داری وبلاگ رو تبلیغ کنی به وب من بیا و لینک وبلاگتو ثبت کن تا رتبط بره بالا
سه شنبه 18 اسفند 1394 10:28 ب.ظ
با سلام
وبلاگ شما را خریداریم
در صورت تمایل به فروش آنرا در سایت ثبت کنید یا ایمیل بزنید.
با تشکر
چهارشنبه 12 اسفند 1394 01:21 ق.ظ
سلام دوست عزیز ، اگر وبلاگی داری که در زمینه و تخصص خاصی درست شده و بازدید روزانه بالای 200 تا داره من خریدارم به قیمت خوب و بصورت حظوری و غیر حظوری .

آیدی تلگرام : weblogk@
شماره پیامک و تلگرام : 09211311674
شنبه 3 بهمن 1394 06:02 ب.ظ
سلام
لطفا این متنو تا اخر بخونین
از وبلاگتون دیدن کردم مطالب خوبی توشه
ما یه شبکه اجتماعی داریم به نام فیس پلاک میخوایم توش فعالیت مفید کنیم و با بقیه شبکه ها متفاوت باشیم
ازتون دعوت میکنیم که مارو توی این راهمون همراهی کنین و توی سایتمون عضو و فعال باشید
منتظر حضورتون هستیم
www.facepelak.ir
با تشکر
شبکه اجتماعی فیس پلاک
پنجشنبه 1 بهمن 1394 11:18 ب.ظ

کسب درآمد ماهانه بالای 1 میلیون تومان
100 درصد تضمینی

توجه : پس از وارد شدن به لینک ها 15 ثانیه صبر کنید و سپس روی دکمه ی
سبز رنگ "رد کردن تبلیغ" کلیک کنید.

لینک آموزش برای آقایان:

http://bit.do/toopfile1

لینک آموزش برای خانم ها:

http://bit.do/toopfile2
سه شنبه 22 دی 1394 03:07 ب.ظ
خیلی ها سپانانی اند
دوشنبه 30 آذر 1394 10:34 ق.ظ
سلام خوبی ؟ ما دنبال تایپیست و یا مترجم هستیم در صورتی که وقت داری و دنبال کار پاره وقت در منزل هستی به سایت ما سر www.tthi.irبزن.
mohamadreza sazچرا نمی رد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : mohamadreza saz
نویسندگان
نظرسنجی
بهترین تیم والیبال کدام استآمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
   
دریافت کد ابزار آنلاین
ابزار نمایش تعداد افراد آنلاین