تبلیغات
> کانال مای گیم کانال مای گیم بازی جی تی آی تیراندازی
ـ
sport 3
 
sport 3
صفحه نخست                 تماس با مدیر                    پست الکترونیک                   RSS                  ATOM
نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ دوشنبه 30 آذر 1394

* گروه بندی غرب آسیا:

گروه A: النصر امارات، فولاد مبارکه سپاهان، لوکوموتیو ازبکستان، برنده پلی آف 1 غرب آسیا (برنده الاتحاد عربستان و الوحدات اردن)
گروه B: النصر عربستان، ذوب آهن، لخویا قطر، برنده پلی آف 3 غرب آسیا (برنده بنیادکار ازبکستان و الشباب امارات)
گروه C: پاختاکور ازبکستان، الهلال عربستان، تراکتورسازی تبریز، برنده پلی آف 4 غرب آسیا (برنده الجزیره امارات و السد قطر)
گروه D: العین امارات، نسف ازبکستان، الاهلی عربستان، برنده پلی آف 2 غرب آسیا (برنده الجیش و نفت ایران)

* گروه بندی شرق آسیا:

گروه E: جئونبوک هیوندای موتورز کره جنوبی، جیانگسو چین، بکامکس ویتنام، برنده پلی آف 2 شرق آسیا
گروه F: سانفرنس هیروشیما ژاپن، اف سی سئول کره، بوریرام تایلند، برنده پلی آف 3 شرق آسیا
گروه G: ملبورن ویکتوری استرالیا، تیم دوم ژاپن، سوان سامسونگ کره، برنده پلی آف 4 شرق آسیا
گروه H: گوانگژو اورگراند چین، سیدنی استرالیا، تیم سوم ژاپن، برنده پلی آف یک شرق آسیا

4 اسفند 94:
گروه A: فولاد مبارکه سپاهان - برنده پلی آف 1 غرب آسیا
گروه A: لوکوموتیو ازبکستان - النصر امارات
گروه B: النصر عربستان - برنده پلی آف 3 غرب آسیا
گروه B: لخویا قطر - ذوب آهن
گروه E: جئونبوک هیوندای موتورز کره - برنده پلی آف 2 شرق آسیا
گروه E: بکامکس ویتنام - جیانگسو چین
گروه F: سانفرنس هیروشیما ژاپن - برنده پلی آف 3 شرق آسیا
گروه F: بوریرام یونایتد تایلند - اف سی سئول کره

5 اسفند 94:
گروه C: پاختاکور ازبکستان - برنده پلی آف 4 غرب آسیا
گروه C: تراکتورسازی - الهلال عربستان
گروه D: العین امارات - برنده پلی آف 2 غرب آسیا
گروه D: الاهلی عربستان - نسف ازبکستان
گروه G: ملبورن ویکتوری استرالیا - برنده پلی آف 4 شرق آسیا
گروه G: سوان سامسونگ کره - تیم دوم ژاپن
گروه H: گوانگژو اورگراند چین - برنده پلی آف 1 شرق آسیا
گروه H: تیم سوم ژاپن - سیدنی استرالیا

11 اسفند: 94:
گروه A: برنده پلی آف 1 غرب آسیا - لوکوموتیو ازبکستان
گروه A: النصر امارات - فولاد مبارکه سپاهان
گروه B: برنده پلی آف 3 غرب آسیا - لخویا قطر
گروه B: ذوب آهن - النصر عربستان
گروه E: برنده پلی آف 2 شرق آسیا - بکامکس ویتنام
گروه E: جیانگسو چین - جئونبوک هیوندای موتورز کره
گروه F: برنده پلی آف 3 شرق آسیا - بوریرام یونایتد تایلند
گروه F: اف سی سئول کره - سانفرنس هیروشیما ژاپن

12 اسفند 94:
گروه C: برنده پلی آف 4 غرب آسیا - تراکتورسازی تبریز
گروه C: الهلال عربستان - پاختاکور ازبکستان
گروه D: برنده پلی آف 2 غرب آسیا - الاهلی عربستان
گروه D: نسف ازبکستان - العین امارات
گروه G: برنده پلی آف 4 شرق آسیا - سوان سامسونگ کره
گروه G: تیم دوم ژاپن - ملبورن ویکتوری استرالیا
گروه H: برنده پلی آف 1 شرق آسیا - تیم سوم ژاپن
گروه H: سیدنی استرالیا - گوانگژو اورگراند چین

25 اسفند 94:
گروه A: برنده پلی آف 1 غرب آسیا - النصر امارات
گروه A: فولاد مبارکه سپاهان - لوکوموتیو ازبکستان
گروه C: برنده پلی آف 4 غرب آسیا - الهلال عربستان
گروه C: پاختاکور ازبکستان - تراکتورسازی تبریز
گروه E: برنده پلی آف 2 شرق آسیا - جیانگسو چین
گروه E: جئونبوک هیوندای موتورز کره - بکامکس ویتنام
گروه G: برنده پلی آف 4 شرق آسیا - تیم دوم ژاپن
گروه G: ملبورن ویکتوری استرالیا - سوان سامسونگ کره

26 اسفند 94:
گروه B: برنده پلی آف 3 غرب آسیا - ذوب آهن
گروه B: لخویا قطر - النصر عربستان
گروه D: برنده پلی آف 2 غرب آسیا - نسف ازبکستان
گروه D: العین امارات - الاهلی عربستان
گروه F: برنده پلی آف 3 شرق آسیا - اف سی سئول کره
گروه F: سانفرنس هیروشیما ژاپن - بوریرام یونایتد تایلند
گروه H: برنده پلی آف 1 شرق آسیا - سیدنی استرالیا
گروه H: گوانگژو اورگراند چین - تیم سوم ژاپن

17 فروردین 95:
گروه B: ذوب آهن - برنده پلی آف 3 غرب آسیا
گروه B: لخویا قطر - النصر عربستان
گروه D: نسف ازبکستان - برنده پلی آف 2 غرب آسیا
گروه D: الاهلی عربستان - العین امارات
گروه F: اف سی سئول کره - برنده پلی آف 3 شرق آسیا
گروه F: بوریرام یونایتد تایلند - سانفرنس هیروشیما ژاپن
گروه H: سیدنی استرالیا - برنده پلی آف 1 شرق آسیا
گروه H: تیم سوم ژاپن - گوانگژو اورگراند چین

18 فروردین 95:
گروه A: النصر امارات - برنده پلی آف 1 غرب آسیا
گروه A: لوکوموتیو ازبکستان - فولاد مبارکه سپاهان
گروه C: الهلال عربستان - برنده پلی آف 4 غرب آسیا
گروه C: تراکتورسازی تبریز - پاختاکور ازبکستان
گروه E: جیانگسو چین - برنده پلی آف 2 شرق آسیا
گروه E: بکامکس ویتنام - جئونبوک هیوندای موتورز کره
گروه G: تیم دوم ژاپن - برنده پلی آف 4 شرق آسیا
گروه G: سوان سامسونگ کره - ملبورن ویکتوری استرالیا

31 فروردین 94:
گروه C: برنده پلی آف 4 غرب آسیا - پاختاکور ازبکستان
گروه C: الهلال عربستان - تراکتورسازی تبریز
گروه D: برنده پلی آف 2 غرب آسیا - العین امارات
گروه D: نسف ازبکستان - الاهلی عربستان
گروه G: برنده پلی آف 4 شرق آسیا - ملبورن ویکتوری استرالیا
گروه G: تیم دوم ژاپن - سوان سامسونگ کره
گروه H: برنده پلی آف 1 شرق آسیا - گوانگژو اورگراند چین
گروه H: سیدنی استرالیا - تیم سوم ژاپن

اول اردیبهشت 95:
گروه A: برنده پلی آف 1 غرب آسیا - فولاد مبارکه سپاهان
گروه A: النصر امارات - لوکوموتیو ازبکستان
گروه B: برنده پلی آف 3 غرب آسیا - النصر عربستان
گروه B: ذوب آهن - لخویا قطر
گروه E: برنده پلی آف 2 شرق آسیا - جئونبوک هیوندای موتورز کره
گروه E: جیانگسو چین - بکامکس ویتنام
گروه F: برنده پلی آف 3 شرق آسیا - سانفرنس هیروشیما ژاپن
گروه F: اف سی سئول کره - بوریرام یونایتد تایلند

14 اردیبهشت 94:
گروه C: پاختاکور ازبکستان - الهلال عربستان
گروه C: تراکتورسازی تبریز - برنده پلی آف 4 غرب آسیا
گروه D: العین امارات - نسف ازبکستان
گروه D: الاهلی عربستان - برنده پلی آف 2 غرب آسیا
گروه G: ملبورن ویکتوری استرالیا - تیم دوم ژاپن
گروه G: سوان سامسونگ کره - برنده پلی آف 4 شرق آسیا
گروه H: گوانگژو اورگراند چین - سیدنی استرالیا
گروه H: تیم سوم ژاپن - برنده پلی آف 1 شرق آسیا

15 اردیبهشت 95:
گروه A: فولاد مبارکه سپاهان - النصر امارات
گروه A: لوکوموتیو ازبکستان - برنده پلی آف 1 غرب آسیا
گروه B: النصر عربستان - ذوب آهن
گروه B: لخویا قطر - برنده پلی آف 3 غرب آسیا
گروه E: جئونبوک هیوندای موتورز کره - جیانگسو چین
گروه E: بکامکس ویتنام - برنده پلی آف 2 شرق آسیا
گروه F: سانفرنس هیروشیما ژاپن - اف سی سئول کره
گروه F: بوریرام یوناتید تایلند - برنده پلی آف 3 شرق آسیا
ساعت برگزاری مسابقات پس از اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، در تارنمای رسمی فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد.

همچنین، در گروه D رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا 2016 تیم نفت تهران در صورت صعود در تک بازی پلی آف مقابل الجیش قطر که 20 بهمن 94 برگزار می شود، با سایر تیم های این گروه شامل الاهلی عربستان، نسف ازبکستان و العین امارات به رقابت خواهد پرداخت.
وضعیت کنونی آنها در لیگ های داخلی شان می پردازیم:عربستان: الهلال، الاهلی، الاتحاد(در صورت پیروزی در پلی آف)، النصر

الاتحاد – چهارم جدول، حریف احتمالی سپاهان
الاتحاد تنها تیم عربستانی است که باید ابتدا در مرحله پلی آف با الوحدات اردن دیدار کند و در صورت پیروزی احتمالی در گروه اول این رقابت ها با سپاهان اصفهان قرار بگیرد. آنها در لیگ عربستان از وضعیت متعادلی برخوردارند و با 9 بازی و 17 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارند، البته آنها در صورت پیروزی در بازی دهم خود می توانند به رده سوم نیز صعود کنند.

النصر – هفتم جدول، حریف ذوب آهن
النصر البته از وضعیت زیاد مساعدی در لیگ عربستان برخوردار نیست، آنها از 9 بازی خود 14 امتیاز کسب کرده اند و فعلا در رده هفتم جدول رده بندی قرار دارند، البته فعلا از آن جهت که النصری در پیروزی در بازی دهم خود می توانند به رده های چهارم، پنجم و یا ششم نیز صعود کنند.

الهلال – صدرنشین جدول، حریف تراکتورسازی
این تیم ریشه دار که عنوان پرافتخارترین تیم عربستانی را نیز یدک می کشد در حال حاضر صدرنشین لیگ عربستان محسوب می شود، الهلالی ها که امسال تیم قدرتمندی دارند فعلا با کسب 24 امتیاز از 9 بازی رده اولی لیگ عربستان را به نام خود زده است.

الاهلی – دوم جدول، حریف نفت
نفت تهران در صورت پیروزی در بازی پلی آف باید با تیم رده دومی لیگ عربستان در گروه چهارم این رقابت ها بجنگد، الاهلی این روزها با دریافت 21 امتیاز از 9 بازی در رده دوم لیگ عربستان قراردارد.
ازبکستان: لوکوموتیو، بنیادکار(در صورت پیروزی در پلی آف)، پاختارکور، نسف قاراشی
لوکوموتیو – دوم جدول، حریف سپاهان
تیم دوم جدول رده بندی لیگ ازبکستان که تنها با یک امتیاز اختلاف، سایه به سایه صدرنشین پیش می رود. آنها با توجه به اختلاف امتیاز کمی که دارند احتمال قهرمانی خود را در لیگ ازبکستان نیز می دهند، 74 امتیاز از 30 بازی، نتیجه عملکرد لوکوموتیو است.

بنیادکار – چهارم جدول، حریف احتمالی ذوب آهن
تنها تیم ازکستانی که باید پس از پیروزی در بازی پلی آف در مرحله گروهی حاضر شود و به همین منظور ابتاد باید با تیم الشباب امارات بازی کنند و سپس به این مرحله راه پیدا کنند. آنها در حال حاضر با کسب 59 امتیاز از 30 بازی در رده چهارم جدول لیگ ازبکستان حضور دارند و با توجه به اختلاف امتیاز با تیم های اول و دوم، در بهترین حالت می توانند عنوان سومی این لیگ را برای خود متصور شوند.

پاختاکور – صدرنشین جدول، حریف تراکتورسازی
دومین صدرنشینی که با تراکتورسازی ایران همگروه شده است، آنها توانسته اند از 30 بازی خود 75 امتیاز کسب کنند و عنوان اولی و یا دومی خود را حتمی کنند.

نسف قاراشی – سوم جدول، حریف نفت
این تیم نیز در صورت صعود احتمالی نفتی ها، حریف آنها در مرحله گروهی خواهد بود، نسف که توانست از 30 بازی خود 62 امتیاز کسب کند دررده سوم جدول حضور دارد و با توجه به احتمال کم حضورش در بین تیم های اول و دوم، در فکر تثبیت عنوان سومی خود است.امارات: النصر، الشباب و الجریزه(در صورت پیروزی در پلی آف)، العین

النصر – سوم جدول، حریف سپاهان

آنها اکنون با کسب 21 امتیاز از 10 بازی در رده سوم جدول رده بندی لیگ امارات قرار دارند و یکی از سه تیم صدرنشین هستند که توانسته اند بیشتر از 20 امتیاز کسب کنند.

الشباب – پنجم جدول، حریف احتمالی ذوب آهن
آنها یکی از دو تیم اماراتی برای حضور در پلی آف هستند و برای این منظور باید ابتدا به مصاف بنیادکار ازبکستان بروند و در صورت پیروزی با ذوبی ها هم گروه شوند، الشباب در حال حاضر با کسب 16 امتیاز از 10 بازی در رده پنجم جدول رده بندی لیگ امارات قرار دارد.

الجزیره – دهم جدول، حریف احتمالی تراکتورسازی
آنها را می توان یکی از برترین تیم هایی دانست که در این مسابقات می رود و به همین دلیل احتمال پیروزی شان در بازی پلی آف و در برابر السد قطر بسیار کم است، الجزیره اکنون با کسب 11 امتیاز از 10 بازی در رده دهم جدول لیگ امارات قرار دارد.

العین – صدرنشین جدول، حریف نفت
نفتی ها در صورت صعود باید با تیم صدرنشین لیگ امارات دیدار کنند، العین در حال حاضر با تمام ستاره هایش و با کسب 25 امتیاز از 10 صدرنشین لیگ امارات است و با توجه به عملکردش می توان آن را قهرمان احتمالی لیگ این کشور دانست.

قطر: لخویا، السد(در صورت پیروزی در پلی آف)، الجیش

لخویا – چهارم جدول، حریف سپاهان
آنها اکنون با کسب 22 امتیاز از 12 در رده چهارم جدول قرار گرفته اند، این تیم متمول که از بازیکنان بزرگی بهره می برد فعلا نتوانسته در لیگ ستارگان قطر به هدفی که می خواسته برسد و باید دید در لیگ قهرمانان چه می کند، تیمی که سال گذشته با پرسپولیسی ها هم گروه بود.

السد – پنجم جدول، حریف احتمالی تراکتورسازی
السدی ها نیز به همراه ژاوی و با یک بازی کمتر با کسب 21 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قطر حضور دارند و با پیروزی در بازی امروزشان می توانند تا رده دومی جدول بالا بیایند، آنها باید ابتدا در مرحله پلی آف بازی کنند و در صورت پیروزی احتمالی در برابر الجزیره امارات همگروه تبریزی ها شوند.

الجیش – دوم جدول، حریف نفت در پلی آف
بازی نماینده ایران با این تیم را می توان متفاوت از سایر بازی ها دانست چرا که نفتی ها باید در پلی آف با این تیم بجنگند و در صورت پیروزی هریک از تیم ها به مرحله گروهی راه پیدا کنند. آنها اکنون با کسب 23 امتیاز از 12 در رده دوم لیگ ستارگان قطر حضور دارند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ سه شنبه 18 اسفند 1394

تیم
بازی‌هاامتیاز
۱تراکتورسازی۲۶
۲الهلال عربستان۲5
۳پاختاکور۲4
۴الجزیره امارات۲1
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ سه شنبه 18 اسفند 1394
تیمبازی‌هاامتیاز
۱النصر عربستان۲5
۲ذوب‌آهن۲5
۳بنیادکار۲2
۴لخویا۲2
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ سه شنبه 18 اسفند 1394

تیم
بازی‌هاامتیاز
۱سپاهان۲۳
۲النصر امارات۲۳
۳لوکوموتیو ازبکستان۲۲
۴الاتحاد عربستان۲۲
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ جمعه 5 تیر 1394
دالنود بازینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ پنجشنبه 4 تیر 1394
برای این کار یک ایمیل که درون اطلاعات کالای شما را نوشته بهsazmohamadreza@gmail.com ارسال نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ پنجشنبه 4 تیر 1394

جدول کامل گروه A رقابت های لیگ جهانی والیبال

 تیمامتیازمسابقاتجزئیات نتایجستپوئن
بازیبردباخت3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
بردهباختهمعدلبردهباختهمعدل
1برزیل188622222  22121.8337817211.083
2ایتالیا13853122 1216151.0676896920.996
3صربستان1484421131 19151.2677587561.003
4استرالیا38171   346210.2866026610.911

برنامه رقابت های گروه A

تیمنتیجهتیمنتیجهتاریخساعتمیزبان
استرالیا1ایتالیا38 خرداد 139419:31آدلاید
استرالیا1ایتالیا39 خرداد 139416:00آدلاید
برزیل3صربستان28 خرداد 139414:25بلوهوریزنته
برزیل3صربستان110 خرداد 139410:00بلوهوریزنته
برزیل3استرالیا115 خرداد 139414:45سائوبرناردو د کمپو
برزیل3استرالیا117 خرداد 139410:00سائوبرناردو د کمپو
ایتالیا1صربستان315 خرداد 139420:00پسارو
ایتالیا3صربستان217 خرداد 139420:30بولونیا
صربستان3برزیل222 خرداد 139420:00نوی سد
صربستان2برزیل324 خرداد 139420:00بلگراد
ایتالیا0استرالیا322 خرداد 139420:30یزولا
ایتالیا3استرالیا024 خرداد 139420:00ورونا
صربستان3استرالیا028 خرداد 139420:00نوی سد
صربستان3استرالیا030 خرداد 139420:00بلگراد
ایتالیا3برزیل229 خرداد 139420:00رم
ایتالیا0 برزیل3 31 خرداد 139420:00فیرنتس
استرالیا برزیل 6 تیر 139419:00سیدنی
استرالیا برزیل 7 تیر 139416:30سیدنی
صربستان ایتالیا 5 تیر 139420:00نوی سد
صربستان ایتالیا 7 تیر 139420:00بلگراد
استرالیا صربستان 13 تیر 139419:00ملبورن
استرالیا صربستان 14 تیر 139416:30ملبورن
برزیل ایتالیا 11 تیر 139413:45کوبابا
برزیل ایتالیا 12 تیر 139413:45کوبابا

 


جدول کامل گروه B رقابت های لیگ جهانی والیبال

 تیمامتیازمسابقاتجزئیات نتایجستپوئن
بازیبردباخت3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
بردهباختهمعدلبردهباختهمعدل
1آمریکا20872141  218121.5007016491.080
2لهستان1786312311 21141.5007897441.060
3ایران1585431 13 17131.3086766681.012
4روسیه2809   2337240.2926407450.859

برنامه رقابت های گروه B

تیمنتیجهتیمنتیجهتاریخساعتمیزبان
آمریکا3ایران110 خرداد 13946:40لس آنجلس
آمریکا3ایران111 خرداد 13943:40لس آنجلس
لهستان3روسیه07 خرداد 139420:15گداینسک
لهستان3روسیه28 خرداد 139420:15گداینسک
آمریکا3روسیه115 خرداد 139419:00لانگ بیج
آمریکا3روسیه016 خرداد 139419:00لانگ بیج
لهستان3ایران115 خرداد 139422:55چنستوهوا
لهستان3ایران216 خرداد 139422:55چنستوهوا
روسیه1ایران323 خرداد 139419:40کازان
روسیه0ایران324 خرداد 139419:40کازان
آمریکا3لهستان222 خرداد 139419:00هافمن استیتس
آمریکا3لهستان123 خرداد 139419:00هافمن استیتس
روسیه1لهستان329 خرداد 139418:00کازان
روسیه2لهستان330 خرداد 139418:00کازان
ایران3آمریکا029 خرداد 139421:00تهران
ایران3آمریکا031 خرداد 139421:00تهران
روسیه 0آمریکا 35 تیر 139418:00کالینینگراد
روسیه آمریکا 6 تیر 139418:00کالینینگراد
ایران 3لهستان 25 تیر 139421:00تهران
ایران لهستان 7 تیر 139421:00تهران
ایران روسیه 11 تیر 139421:00تهران
ایران روسیه 12 تیر 139421:00تهران
لهستان آمریکا 12 تیر 139420:15کراکف
لهستان آمریکا 13 تیر 139420:15کراکف

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ دوشنبه 1 تیر 1394
Rank ShirtNumber Name Team Spikes Blocks Serves Total
1 6 Bartosz Kurek POL 155 13 7 175
2 18 Ricardo Lucarelli Santos De Souza BRA 104 4 4 112
3 6 Thomas Edgar AUS 101 4 6 111
4 4 Paul Sanderson AUS 83 4 11 98
5 1 Shahram Mahmoudi IRI 86 4 5 95
6 20 Mateusz Mika POL 85 4 5 94
7 23 Mateusz Bieniek POL 65 18 11 94
8 4 Luca Vettori ITA 72 7 7 86
9 13 Michal Kubiak POL 65 12 8 85
10 3 Marko Ivovic SRB 74 6 5 85
11 1 Matthew Anderson USA 72 6 7 85
12 4 Wallace De Souza BRA 70 7 7 84
13 14 Aleksandar Atanasijevic SRB 75 2 5 82
14 18 Pavel Moroz RUS 69 5 2 76
15 20 Srecko Lisinac SRB 51 14 7 72
16 10 Filippo Lanza ITA 59 2 6 67
17 9 Murphy Troy USA 62 2 2 66
18 2 Uros Kovacevic SRB 55 6 4 65
19 18 Marko Podrascanin SRB 39 16 7 62
20 16 Lucas Saatkamp BRA 45 10 4 59
21 19 Simone Anzani ITA 41 17 1 59
22 2 Aaron Russell USA 55 1 3 59
23 2 Isac Santos BRA 39 8 10 57
24 2 Milad Ebadipour Ghara H. IRI 51 2 4 57
25 10 Sergey Savin RUS 50 4 3 57
26 13 Samuel Walker AUS 38 9 6 53
27 1 Piotr Nowakowski POL 32 15 6 53
28 17 Maxim Mikhaylov RUS 47 2 4 53
29 6 Seyed Mohammad Mousavi Eraghi IRI 26 22 4 52
30 11 Andrey Ashchev RUS 29 17 5 51
31 12 Luiz Felipe Marques Fonteles BRA 40 4 5 49
32 12 Mojtaba Mirzajanpour M. IRI 42 4 3 49
33 9 Ivan Zaytsev ITA 45 3 1 49
34 4 Nemanja Petric SRB 41 7 1 49
35 17 Maxwell Holt USA 29 16 2 47
36 12 Nehemiah Mote AUS 30 13 2 45
37 15 Emanuele Birarelli ITA 27 6 10 43
38 2 Jacob Ross Guymer AUS 29 11 1 41
39 15 Evandro M. Guerra BRA 36 3 2 41
40 15 Sasa Starovic SRB 37 2 1 40
41 6 Evgeny Sivozhelez RUS 33 4 2 39
42 18 Lincoln Alexander Williams AUS 35 2 1 38
43 2 Denis Biriukov RUS 26 9 0 35
44 9 Adel Gholami IRI 23 8 3 34
45 12 Luigi Randazzo ITA 28 3 3 34
46 1 Nikola Kovacevic SRB 32 1 1 34
47 20 David Smith USA 25 4 5 34
48 6 Leandro Vissotto Neves BRA 24 2 6 32
49 23 Riad Garcia Pires Ribeiro BRA 19 7 5 31
50 18 Giulio Sabbi ITA 24 3 1 28
51 15 Dmitriy Ilinykh RUS 24 2 2 28
52 8 Murilo Endres BRA 18 6 2 26
53 21 Rafal Buszek POL 22 1 1 24
54 24 Aimone Alletti ITA 18 4 1 23
55 10 Thomas Jaeschke USA 18 4 1 23
56 4 Artem Volvich RUS 14 7 1 22
57 3 Eder Carbonera BRA 13 6 1 20
58 23 Iacopo Botto ITA 17 3 0 20
59 11 Micah Christenson USA 5 8 7 20
60 9 Alexey Spiridonov RUS 16 1 1 18
61 7 Dragan Stankovic SRB 11 4 3 18
62 19 Igor Kolodinsky RUS 7 5 5 17
63 5 Farhad Ghaemi IRI 9 4 3 16
64 13 Dragan Travica ITA 6 6 4 16
65 8 Andrzej Wrona POL 11 5 0 16
66 16 Oleg Antonov ITA 10 1 4 15
67 24 Artem Smoliar RUS 6 8 0 14
68 4 Mir Saeid Marouflakrani IRI 8 3 1 12
69 15 Thomas Ewen Douglas-Powell AUS 11 0 0 11
70 6 Simone Giannelli ITA 5 3 2 10
71 16 Aleksa Brdjovic SRB 4 3 3 10
72 3 Taylor Sander USA 8 0 2 10
73 5 Travis Passier AUS 3 5 1 9
74 14 Grigory Sukochev AUS 3 4 2 9
75 11 Fabian Drzyzga POL 5 4 0 9
76 4 David Lee USA 6 1 2 9
77 10 Amir Ghafour IRI 8 0 0 8
78 1 Stefano Mengozzi ITA 4 3 1 8
79 14 Alexander Abrosimov RUS 7 1 0 8
80 22 Alexander Markin RUS 5 2 1 8
81 7 Harrison Peacock AUS 0 6 1 7
82 24 Mohammadjavad Manavinezhad IRI 4 1 2 7
83 1 Bruno Mossa Rezende BRA 4 0 2 6
84 22 Mohammadhassan Senobar IRI 4 1 1 6
85 3 Nathan Roberts AUS 5 0 0 5
86 7 William Arjona BRA 3 0 2 5
87 12 Grzegorz Lomacz POL 0 4 1 5
88 9 Nikola Jovovic SRB 1 3 1 5
89 12 Russell Holmes USA 5 0 0 5
90 25 Lucas Eduardo Loh BRA 4 0 0 4
91 22 Aleksandar Okolic SRB 1 0 3 4
92 9 Raphael Vieira De Oliveira BRA 1 1 1 3
93 3 Saman Faezi IRI 3 0 0 3
94 1 Sergey Antipkin RUS 0 2 1 3
95 25 Thomas Hodges AUS 2 0 0 2
96 8 Milan Katic SRB 2 0 0 2
97 10 Benjamin Bell AUS 0 1 0 1
98 13 Mehdi Mahdavi IRI 1 0 0 1
99 18 Marcin Mozdzonek POL 0 1 0 1
100 12 Alexander Butko RUS 1 0 0 1
101 5 Ivan Kostic SRB 0 0 1 1
Total for tournament 2863 479 288 3630
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ یکشنبه 31 خرداد 1394
[http://www.aparat.com/v/vsmnq]
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ یکشنبه 31 خرداد 1394
[http://www.aparat.com/v/vsmnq]
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ یکشنبه 31 خرداد 1394
[http://www.aparat.com/v/VW4wr]
[http://www.aparat.com/v/xiVzF]
[http://www.aparat.com/v/bMqP2]
http://www.aparat.com/v/u41JYنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ یکشنبه 31 خرداد 1394
[http://www.aparat.com/v/hNiF7]
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ یکشنبه 31 خرداد 1394
[
[http://www.aparat.com/v/6NQMJ]
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

به گزارش خبرگزاری فارس، قرعه کشی مرحله دوم مسابقات مشترک انتخابی جام جهانی  2018 روسیه و جام ملت‌های 2019 امارات از ساعت 13:30 امروز در ماریوت هتل کوالالامپور مالزی آغاز شد و تیم ملی کشورمان در این مرحله با تیم‌های ملی عمان، هند، ترکمنستان و گوام همگروه شد.

بر همین اساس قرعه‌کشی مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 و جام ملت‌های آسیا 2019 انجام و تکلیف گروه‌های 8 گانه به شرح زیر مشخص شد:

گروه اول: امارات- عربستان- فلسطین- تیمور شرقی -مالزی

گروه دوم: استرالیا- اردن- تاجیکستان- قرقیزستان- بنگلادش

گروه سوم: چین- قطر- مالدیو- بوتان- هنگ کنگ

گروه چهارم: ایران - عمان- هند- ترکمنستان- گوام

گروه پنجم: ژاپن- سوریه-افغانستان- سنگاپور- کامبوج

گروه ششم: عراق- ویتنام- تایلند- اندونزی- چین تایپه

گروه هفتم: کره جنوبی- کویت- لبنان- میانمار- لائوس

گروه هشتم: ازبکستان- بحرین- فیلیپین- کره شمالی- یمن

کنفدراسیون فوتبال آسیا در اقدامی جدید قصد دارد رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه را با رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌‌های آسیا 2019 امارات را با یکدیگر ادغام کرده تا به این ترتیب با برگزاری یک رقابت گروهی، تیم‌های برتر حاضر در دور نهایی مقدماتی جام جهانی و حاضر در دور نهایی جام ملت‌‌های آسیا مشخص شوند.

بر همین اساس 21 بهمن ماه سال گذشته ابتدا قرعه‌کشی مرحله نخست رقابت‌ها انجام شد تا 12 تیم آخر رده‌بندی فیفا در قاره آسیا در دیدارهای پلی‌آف، حریف یکدیگر را در این مرحله بشناسند.

در پایان این مرحله 6 تیم هند، یمن، تیمور شرقی، کامبوج، تایوان و بوتان راهی دور دوم (مرحله اول گروهی) شده و به همراه 34 تیم دیگر در قاره کهن، 8 گروه 5 تیمی را تشکیل خواهند داد.

قرعه‌کشی مرحله دوم 25 فروردین ماه در مالزی برگزار شد و پس از انجام قرعه‌کشی و قرار گرفتن تیم‌ها در 8 گروه 5 تیمی، تیم‌های اول هر گروه به همراه 4 تیم برتر دوم، 12 تیم حاضر در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی و مرحله نهایی جام ملت‌های 2019 آسیا را تشکیل می‌دهند.

در پایان این رقابت‌ها علاوه بر اینکه 12 تیم برتر راهی دور سوم رقابت‌ها (مرحله دوم گروهی) در بخش مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه می‌شوند تا در 2 گروه 6 تیمی به کار خود برای رسیدن به جام جهانی ادامه دهند، همین 12 تیم خیلی زودتر از موعد مقرر و حدود 3 سال زودتر راهی جام ملت‌های آسیا 2019 خواهند شد تا به این ترتیب با توجه به 24 تیمه شدن جام ملت‌ها در سال 2019 تکلیف نیمی دیگر برای حضور در این رقابت‌ها همچنان نامشخص باشد.

در این بین 28 تیم باقی مانده از 40 تیمی که از دور اول مرحله گروهی وارد رقابت‌ها شده‌اند، در یک رقابت گروهی جدید برای حضور در جام ملت‌های آسیا 2019 به مصاف هم می‌روند تا با مشخص شدن 12 تیم دیگر، در نهایت 24 تیم برتر جام ملت‌ها در دوره جدید مشخص شوند. البته در صورتی که میزبان بعدی رقابت‌ها در جمع تیم‌های باقی مانده باشد این تیم به صورت اتوماتیک وار راهی جام ملت‌ها شده و فقط 11 تیم دیگر در نهایت شانس حضور در مرحله پایانی جام ملت‌ها را خواهند داشت.

تاریخ مرحله اول گروهی این رقابت‌ها که در روزهای فیفادی برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

هفته اول: 11 ژوئن 2015 - 21 خرداد 94

هفته دوم: 16 ژوئن 2015 – 26 خرداد 94

هفته سوم: 3 سپتامبر 2015 – 12 شهریور 94

هفته چهارم: 8 سپتامبر 2015 – 17 شهریور 94

هفته پنجم: 8 اکتبر 2015 – 16 مهر 94

هفته ششم: 13 اکتبر 2015 – 21 مهر 94

هفته هفتم: 12 نوامبر 2015 – 21 آبان 94

هفته هشتم: 17 نوامبر – 26 آبان 94

هفته نهم: 24 مارچ 2016 – 5 فروردین 95

هفته دهم: 29 مارچ 2016 – 10 فروردین 95

انتهای پیام/

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط mohamadreza saz در تاریخ یکشنبه 31 خرداد 1394
برزیللیگ جهانی والیبال 2015 با حضور 32  تیم در سه سطح از هشتم خردادماه 1394 آغاز شد و تیم ملی والیبال ایران در گروه دوم این رقابت ها با آمریکا (قهرمان لیگ جهانی)، روسیه (قهرمان المپیک) و لهستان (قهرمان جهان) هم گروه است.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی والیبال ایران در مرحله بین قاره ای لیگ جهانی والیبال به وقت تهران به شرح زیر است:

* شنبه، نهم خردادماه - آمریکا
آمریکا 3 - 1 ایران
ساعت 6:30 صبح یکشنبه 10 خردادماه به وقت تهران در سالن دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس

یکشنبه، دهم خردادماه - آمریکا
آمریکا 3 - 1 ایران
ساعت 3:30 بامداد دوشنبه 11 خردادماه به وقت تهران در سالن دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس


* جمعه، 15 خردادماه - لهستان
لهستان 3 – 1 ایران
 ساعت 22:45 به وقت تهران در سالن اسپورت توا، چِنستُهوا

* شنبه، 16 خردادماه - لهستان
لهستان 3 – 2 ایران
ساعت 22:45 به وقت تهران در سالن اسپورت توا، چِنستُهوا


* شنبه، 23 خردادماه - روسیه
روسیه 1 -3  ایران
ساعت 19:30 به وقت تهران در سالن سی وی سنت پترزبورگ، کازان

* یکشنبه، 24 خردادماه - روسیه
روسیه 0 - 3 ایران
ساعت 19:30 به وقت تهران در سالن سی وی سنت پترزبورگ، کازان


* جمعه، 29 خردادماه - ایران

ایران 3 - 0 آمریکا
سالن 12 هزار نفری آزادی، ساعت 21 (دوم ماه رمضان)، تهران

* یکشنبه، 31 خردادماه - ایران
ایران3 -0 آمریکا
سالن 12 هزار نفری آزادی، ساعت 21 (چهارم ماه رمضان)، تهران


* جمعه، پنجم تیرماه - ایران
ایران 3-2لهستان
سالن 12 هزار نفری آزادی، ساعت 21 ( نهم ماه رمضان)، تهران

* یکشنبه، هفتم تیرماه - ایران
ایران1 - 3لهستان
سالن 12 هزار نفری آزادی، ساعت 21 (یازدهم رمضان)، تهران


* جمعه، 12 تیرماه - ایران
ایران - روسیه
سالن 12 هزار نفری آزادی، ساعت 21 (16 ماه رمضان)، تهران

* شنبه، 13 تیرماه - ایران
ایران - روسیه
سالن 12 هزار نفری آزادی، ساعت 21 (17 ماه رمضان)، تهران

جدول کامل گروه B رقابت های لیگ جهانی والیبال

 تیمامتیازمسابقاتجزئیات نتایجستپوئن
بازیبردباخت3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
بردهباختهمعدلبردهباختهمعدل
1برزیل157521222  19121.5837066601.070
2صربستان1484421131 19151.2677587561.003
3ایتالیا13752122 1116121.3336286171.018
4استرالیا38171   346210.2866026610.911
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : mohamadreza saz
نویسندگان
نظرسنجی
بهترین تیم والیبال کدام استآمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
   
دریافت کد ابزار آنلاین
ابزار نمایش تعداد افراد آنلاین